Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây chuyển từ hình thức PPP sang đầu tư công, khởi công ngay trong quý 3

Khi chuyển đổi sang đầu tư công, Bộ GTVT sẽ tiến hành ngay công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu để triển khai xây dựng và một số dự án cao tốc Bắc – Nam sẽ khởi công được ngay trong quý III/2020.

Đại diện Vụ Đối tác công-tư (PPP- Bộ GTVT) cho biết, Bộ GTVT đang nghiên cứu chuyển đổi hình thức đầu tư một số dự án PPP của cao tốc Bắc – Nam sang đầu tư công để báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc chuyển đổi hình thức đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc là dự án cấp bách, kết nối các trung tâm kinh tế lớn, đảm bảo tính liên tục, đồng bộ với các dự án đang triển khai trên tuyến…

“Trước mắt, Bộ GTVT nghiên cứu đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư của 3 dự án: Mai Sơn – QL45, QL45 – Nghi Sơn và Phan Thiết – Dầu Giây. Sắp tới, có thể nghiên cứu để chuyển đổi thêm một số dự án khác”, đại diện Vụ PPP thông tin.

Khi chuyển đổi sang đầu tư công, Bộ GTVT sẽ tiến hành ngay công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu để triển khai xây dựng và một số dự án cao tốc Bắc – Nam sẽ khởi công được ngay trong quý III/2020. Thay vì hiện nay các dự án này đang thực hiện theo hình thức PPP phải trải qua công đoạn đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư kéo dài khoảng 6 tháng. Trường hợp đấu thầu thành công, nhà đầu tư được ngân hàng cho vay vốn, sớm nhất cũng phải trong quý I/2021 mới có thể khởi công.

Về nguồn vốn, Bộ GTVT dự kiến đề xuất sử dụng từ gói 55.000 tỷ đồng vốn ngân sách đã được Quốc hội phân bổ cho dự án cao tốc Bắc – Nam, sau đó sẽ bổ sung thêm các nguồn vốn khác trong giai đoạn trung hạn 2021 – 2025.

Theo Trí thức trẻ